Fra Julijan Ramljak: "I zamolba"

Dvije godine prije isteka punih 16 godina robije pozove ga upravitelj k sebi i kaže:

- Druže, evo, partija te želi pomilovati i pustiti na slobodu pune dve godine ranije. Napišite zamolbu.
- Zamolbu? Ne hvala!
- Nećeš? Pa što nećeš, to ti je dve rečenice i dobiješ dve godine?
- I zamolba - odgovori Julijan.

Ante Mamić (facebook)


FRA JULIJAN RAMLJAK
Siverić, 5. XI. 1918. - Split, 16 XII. 2005.
Filozofsko-teološki studij završio je u Makarskoj. Za svećenika je zaređen. 1943. godine. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata s Visovca je pastorizirao vjernike u župama: Dubravice, Kljake i Gradac kraj Drniša. God. 1947. uhapsila ga je „narodna vlast“ i osudila na 18 godina robije s prisilnim radom i 5 godina gubitka svih građanskih prava. U Staroj Gradiški odrobijao je 15 godina. Nakon izlaska iz zatvora i kratkoga oporavka, opet se uključio u pastoralnu službu kao župnik na Studencima i u Stankovcima, pastorizirajući neko vrijeme i susjednu župu u Banjevcima. Svoja zatvorenička iskustva opisao je u knjizi „Nečastiva urota“. Posljednje godine života proveo je u Drnišu i najzad u Omišu. Pokopan je na Visovcu.
Izvor: franjevci-split.hr

Komentari